Náš tým

Baví nás předávat know-how, které čerpá z neustálého studia nových možností, širokých zkušeností i vzdělání. S pokorou se stále učíme od těch nejlepších. Pracovat v nejvyšším zájmu klienta je naše mantra.

Ivana Šedivá

Zkušená členka boardu, mentorka, řečník

Většinu života jsem strávila v boardech mezinárodních korporací. Naposledy jsem pracovala ve firmě McDonald’s. V roce 2020 jsem změnila svou dráhu a začala využívat své zkušenosti ve prospěch českého startupu. Mentoruji, přednáším, píšu.

V korporacích jsem vedla některé z největších světových značek a řídila týmy nejrůznějších velikostí. Prošla jsem firmami americkými, britskými, nizozemskými i německými. Zažila jsem firmy malé, výběrové. Zažila jsem firmy obrovské, kde není šance poznat naprostou většinu zaměstnanců. Zažila jsem firmy s rodinnou atmosférou, firmy úzkostlivě řízené striktními procesy, firmy decentralizované i jejich opak. Zažila jsem i firmy, kde jsme museli získávat podporu pro každé důležité rozhodnutí u partnerů.

Mou hlavní kompetencí vždy byly strategie a marketing, doplněné projektovým a procesním řízením.

Největších úspěchů jsme vždy dosahovali tam, kde jsme měli jasné společné vize a dobře definovanou kulturu. A tam, kde jsme to vše autenticky žili.

S údivem zjišťuji, že řada mých ověřených postupů měla rysy řízení budoucnosti. Hodnota, kterou nesu, je jasnost, rychlost analýzy a schopnost vytáhnout to podstatné na světlo.

Spojte se s Ivanou

Vladimír Šedivý

Konzultant, interim manažer, podnikatel

Mnoho let podnikám. Měl jsem několik firem, které pracovaly v oboru informačních a komunikačních technologií. Zabývali jsme se systémovou integrací, vývojem softwaru od telefonních ústředen přes počítačové hry a ekonomické a bankovní systémy až po programy plánování a řízení projektů. Sám jsem přímo i nepřímo řídil až stovky lidí. Pracovali jsme pro české i zahraniční klienty. Pohyboval jsem se v řadě firemních kultur, některé i sám tvořil a ovlivňoval.

Dosáhl jsem řady úspěchů, a také mnoha neúspěchů. Všechno to byly cenné  a někdy i doslova drahé zkušenosti.

Nutily mě stále se rozvíjet a učit, a to v řadě oblastí. Pokrývaly finance, obchod, řízení lidí, rozvoj firemní kultury, agilní principy, výrobu, návrhy, 
implementace i řízení procesů i projektů, analýzy, databáze, datové struktury a vzory, metodiky vývoje softwaru, softwarové technologie a další. Některé nástroje a přístupy, které jsem používal již před 15 lety, se teprve dnes stávají známějšími.

Zhruba před deseti lety jsem pochopil, že největší hodnotu přináším tehdy, když pomáhám druhým plnit jejich ambiciózní cíle, ať už jde o podnikatele nebo velké firmy.

Spojte se s Vladimírem